Runinskrifter.net

Sm 152

Även känd som L 1288.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 19′ 42.1″15° 50′ 36.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63558501502300
SWEREF99TM
xy
6354253550782
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5507826354253
GeoHash
u65q0s2ccv
GeoDNA
eaagcgttacgggcgggattaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 19′ 6.2″15° 51′ 12.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63547411502903
SWEREF99TM
xy
6353152551398
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5513986353152
GeoHash
u65q0f2pfu
GeoDNA
eaagcgttacgggtcggaaaac

Lokalisering:

Placering:
Vid kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sinnerstad
Socken:
Mörlunda socken
Härad:
Aspelands härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: