Runinskrifter.net

U 1096

Även känd som L 160, B 449.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med bruna fläckar
Nyckelord:
sten: granit, granit med bruna fläckar

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 24.4″17° 32′ 54.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66480501597440
SWEREF99TM
xy
6647481642374
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6423746647481
GeoHash
u6skzrf26h
GeoDNA
eaagctagattccacacagtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Rörby
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1095 Rörby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-04-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: