Runinskrifter.net

Vs 22

Även känd som L 1004.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 7.0″16° 27′ 21.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66297001536550
SWEREF99TM
xy
6628397581731
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5817316628397
GeoHash
u6esn7wfe3
GeoDNA
eaagcgctcgttggcccgtcgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 41.7″16° 22′ 46.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66288771532268
SWEREF99TM
xy
6627522577461
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5774616627522
GeoHash
u6eshdr1xf
GeoDNA
eaagcgctcgtggtattcggcc

Lokalisering:

Placering:
Vid Svanå bruk.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ulvsta
Socken:
Harakers socken
Härad:
Norrbo härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Haraker sn, Svanå. – 1932-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Vs22 Ulvsta"@sv – Okänd, Okänd"@sv; Okänd, Okänd"@sv; 2021-05-04"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: