Runinskrifter.net

U 917

Även känd som B 438, L 169.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå granit
Nyckelord:
sten: blågrå granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7, C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 31.5″17° 25′ 24.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66480931590460
SWEREF99TM
xy
6647439635396
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6353966647439
GeoHash
u6smh2p7yh
GeoDNA
eaagctagatcgggttttgccc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Jumkils kyrka
Socken:
Jumkils socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U917 Jumkils kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2000-03-22"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: