Runinskrifter.net

U Fv1959;250

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 1.6″17° 55′ 5.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65959761619788
SWEREF99TM
xy
6595696665348
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6653486595696
GeoHash
u6sdr9xthf
GeoDNA
eaagctagtattctgcctcgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sollentuna kyrka
Socken:
Sollentuna socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: