Runinskrifter.net

U 377 †

Även känd som B 32, L 529.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 15.9″17° 59′ 56.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66225501623500
SWEREF99TM
xy
6622307668736
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6687366622307
GeoHash
u6sg9sfe3g
GeoDNA
eaagctagtcaatcggcataag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Velamby
Socken:
Vidbo socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: