Runinskrifter.net

U 768

Även känd som B 638, L 719.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 19.3″17° 2′ 51.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66212711569945
SWEREF99TM
xy
6620377615215
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6152156620377
GeoHash
u6s5evj8yz
GeoDNA
eaagctaggaactctcgttgtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrby, Grop-Norrby
Socken:
Vårfrukyrka socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Stille (1999b:53) läser trihk ×+ kuþan

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U768 Grop-Norrby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: