Runinskrifter.net

U 26

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som L 343.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 27.3″17° 42′ 9.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871211607808
SWEREF99TM
xy
6586699653479
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534796586699
GeoHash
u6s9fgf9hj
GeoDNA
eaagctagtgacatcacatgcg

Lokalisering:

Placering:
I södra ytterväggen av sakristian.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hilleshögs kyrka
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U26 Hilleshögs kyrka, Hilleshög 38:3"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: