Runinskrifter.net

U 933

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B3C6D1E3, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 28.4″17° 38′ 4.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390221602506
SWEREF99TM
xy
6638518647548
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6475486638518
GeoHash
u6ss92c12v
GeoDNA
eaagctagcggatgtgacggag

Lokalisering:

Placering:
På planen norr om kyrkan.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U 933 kommer från domkyrkans yttermur, eventuellt från under en strävpelare i öster, kvarteret Domkyrkan, Uppsala – Carlsson, Ronnie;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U933 Uppsala domkyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1986-07-29"@sv

URI
Runstenspark, öster om Uppsala domkyrka 2014 – Norling, Olle; 2014-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: