Runinskrifter.net

U 1159

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 26.2″16° 59′ 40.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66270001566855
SWEREF99TM
xy
6626067612057
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6120576626067
GeoHash
u6s5fwrp6t
GeoDNA
eaagctaggaacacattcaaat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Skensta, Marstallen
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: