Runinskrifter.net

U 787

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Grovkornig gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, grovkornig gnejsgranit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 7.6″16° 59′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134321567291
SWEREF99TM
xy
6612509612657
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6126576612509
GeoHash
u6s56b39dq
GeoDNA
eaagctaggaatattggctgac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Hansta, Hässelby
Socken:
Tillinge socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental, endast ett kors.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U787 Hansta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-10-24"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: