Runinskrifter.net

M 11

Även känd som B 1106, L 1079.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs eller diabas
Nyckelord:
sten: diabas, gnejs, gnejs eller diabas

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 24′ 2.5″17° 15′ 27.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69218021575113
SWEREF99TM
xy
6920857616681
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6166816920857
GeoHash
u7h6bxwwqm
GeoDNA
eaagccgggcgaacaccgcatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högom
Socken:
Selångers socken
Härad:
Medelpads västra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Selånger 1:2"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-01-12"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: