Runinskrifter.net

U 79

Även känd som B 151, L 382.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C6, C7D1, D4E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 11.1″17° 52′ 43.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65869181617828
SWEREF99TM
xy
6586617663498
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6634986586617
GeoHash
u6s9yffygy
GeoDNA
eaagctagtgccatcgcaccgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 58.6″17° 51′ 22.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65846361616625
SWEREF99TM
xy
6584321662323
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6623236584321
GeoHash
u6s9wr69dj
GeoDNA
eaagctagtgccgacatatgac

Lokalisering:

Placering:
Vid Hässelby slott.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skesta
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hässelby slott – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hässelby slott – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hässelby slott – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hässelby slott – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Hässelby. Nr: 464 (sid 270). – Lindskog, Samuel; 1978-09-07
PD
URI | Kringla | Källa
Hässelby slott"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: