Runinskrifter.net

U 637

Även känd som B 321, L 34.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C1D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 16.1″17° 29′ 17.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66050101595170
SWEREF99TM
xy
6604428640628
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6406286604428
GeoHash
u6s6vcw9cm
GeoDNA
eaagctaggctacttccgtgaa

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 13.1″17° 29′ 35.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66049261595453
SWEREF99TM
xy
6604348640912
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6409126604348
GeoHash
u6s6y16jjj
GeoDNA
eaagctaggctcaggataagcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Låddersta
Socken:
Kalmar socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Låddersta. U 637."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: