Runinskrifter.net

Sm 28

Även känd som L 1260.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Amfibolit i möte med rosafärgad gnejs
Nyckelord:
sten: amfibolit, amfibolit i möte med rosafärgad gnejs, gnejs, grönsten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3?C10D1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 55′ 18.0″13° 59′ 24.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63120271389469
SWEREF99TM
xy
6309120438526
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4385266309120
GeoHash
u61gy672dp
GeoDNA
eaagcggttcccagcgtcgtgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Berga kyrkogård
Socken:
Berga socken
Härad:
Sunnerbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Berga kyrkogård. Runsignum Sm 27, Sm 28"@sv – Anderbjörk, Jan Erik"@sv; Anderbjörk, Jan Erik"@sv; 1950-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: