Runinskrifter.net

G 208

Även känd som L 1591.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C9D2E5, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 32′ 51.7″18° 16′ 6.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63829481647469
SWEREF99TM
xy
6383064695577
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3365336381644
GeoHash
u6hzrsnxsd
GeoDNA
eaagctggccctccgttgcaca

Lokalisering:

Placering:
I tornrummet, bakom orgeln.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stenkumla kyrka
Socken:
Stenkumla socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: