Runinskrifter.net

U 1

Även känd som B 276, L 331.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C1?D5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 36.4″17° 31′ 54.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65834271598196
SWEREF99TM
xy
6582890643915
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6439156582890
GeoHash
u6s3wynmc1
GeoDNA
eaagctaggtccgccttgataa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Adelsö kyrka
Socken:
Adelsö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Adelsö kyrka. U 1."@sv – Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Sjöborg, Nils Henric"@sv; Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald, Sjöborg, Nils Henric"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: