Runinskrifter.net

U 525

Objektuppgifter:

Föremål:
3 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 26.7″18° 33′ 59.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66222221655493
SWEREF99TM
xy
6622368700723
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3630236619483
GeoHash
u6t5w6rezd
GeoDNA
eaagctatgaccggcttctacc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Österlisa
Socken:
Länna socken
Härad:
Frötuna och Länna skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: