Runinskrifter.net

U 1033

Även känd som B 519, L 233.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit med skiftningar i ljusrött
Nyckelord:
sten: granit, granit med skiftningar i ljusrött

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 18.1″17° 42′ 59.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66518271606730
SWEREF99TM
xy
6651370651615
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6516156651370
GeoHash
u6st5js8mg
GeoDNA
eaagctagcgattagcagtgtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Årby
Socken:
Lena socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U U 1033"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Almunga AB"@sv; 2019-03-13"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: