Runinskrifter.net

Vg 73

Även känd som B 959, L 1347.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 22′ 57.6″13° 16′ 38.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64760531352136
SWEREF99TM
xy
6472604399266
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3992666472604
GeoHash
u63knhhpwu
GeoDNA
eaagcggcatttgagtggaacc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Synnerby kyrka
Socken:
Synnerby socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Synnerby kyrka. Runsignum Vg 73"@sv – Säve, Per Arvid, Christofersson, Ulf"@sv; Säve, Per Arvid, Christofersson, Ulf"@sv; 1687-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: