Runinskrifter.net

Sm 69

Även känd som B 1049, L 1234.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Pressad smålandsporfyr
Nyckelord:
sten: porfyr, pressad smålandsporfyr, smålandsporfyr

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 19′ 12.4″14° 52′ 5.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63553201443550
SWEREF99TM
xy
6353028492066
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4920666353028
GeoHash
u64w46f9ze
GeoDNA
eaagcgtgcagtggcgcatgcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fröderyds kyrkogård
Socken:
Fröderyds socken
Härad:
Västra härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fröderyd. Runsignum Sm 69"@sv – Wallman, J H, Hadorph, Johan, Christofersson, Ulf"@sv; Wallman, J H, Hadorph, Johan, Christofersson, Ulf"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: