Runinskrifter.net

U 1035

Även känd som B 499, L 236.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9, C10D4E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 2′ 25.0″17° 40′ 20.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66593971604055
SWEREF99TM
xy
6658905648849
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6488496658905
GeoHash
u6std1uxgq
GeoDNA
eaagctagcgacgggcaacaac

Lokalisering:

Placering:
På kyrkvallen 35m östsydöst om bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tensta kyrka
Socken:
Tensta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Under B 499 beskrivs även U 1037.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1035 Tensta kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2021-05-04"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: