Runinskrifter.net

U 932

Även känd som B 423, L 107.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.2″17° 38′ 0.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390481602454
SWEREF99TM
xy
6638543647496
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6474966638543
GeoHash
u6ss92b6ge
GeoDNA
eaagctagcggatgtgaagcgc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 27.8″17° 37′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390011602345
SWEREF99TM
xy
6638495647388
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473886638495
GeoHash
u6ss90ybt9
GeoDNA
eaagctagcggatggtcattta

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala domkyrka
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Runföljden |kun(i)... placeras under Otolkade belägg i NRL, s. 300.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Baksidan av Gustavianum, sett universitetsparken, Uppsala 1958 – Uppsala-Bild; 1958-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: