Runinskrifter.net

U 649

Även känd som B 341, L 37.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörk gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, mörk gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1, C8D4E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 48.6″17° 29′ 10.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66134371594839
SWEREF99TM
xy
6612849640195
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6401956612849
GeoHash
u6s7jzm4bf
GeoDNA
eaagctaggccgtcccgcgaga

Lokalisering:

Placering:
Utanför kyrkogårdsmuren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Övergrans kyrka
Socken:
Övergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Övergrans kyrka. U 649."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Bureus, Johannes"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Bureus, Johannes"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: