Runinskrifter.net

U 938

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljusröd grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljusröd grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 34.8″17° 38′ 11.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392251602610
SWEREF99TM
xy
6638722647650
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6476506638722
GeoHash
u6ss9347yk
GeoDNA
eaagctagcggatgtatggccc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 29.4″17° 37′ 52.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66390481602329
SWEREF99TM
xy
6638542647371
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473716638542
GeoHash
u6ss90yep8
GeoDNA
eaagctagcggatggtcatact

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Uppsala, kv. Torget
Socken:
Uppsala
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Arkeologisk undersökning, kvarteret Torget, Uppsala 1962. Tomt nr. 9. Runsten U 938 – 1962-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: