Runinskrifter.net

U 319

Även känd som B 42, L 489.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1C9D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 34.8″17° 59′ 35.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66119871623511
SWEREF99TM
xy
6611747668875
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6688756611747
GeoHash
u6sg17w5qm
GeoDNA
eaagctagtcagtgcccggact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kimsta
Socken:
Skånela socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: