Runinskrifter.net

U 379

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C4D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 5.1″17° 43′ 22.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66124531608240
SWEREF99TM
xy
6612028653603
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6536036612028
GeoHash
u6se5m1s2t
GeoDNA
eaagctagtaattatagtcggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kyrkogården
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mariakyrkan – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mariakyrkan – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mariakyrkan – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Mariakyrkan – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U379 Sigtuna, kyrkogården"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-04-09"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: