Runinskrifter.net

DR 409

Även känd som DK Bh12, L 1606, Bh 12.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B4C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 12′ 38.2″14° 53′ 47.3″
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U4934136118234
GeoHash
u3fd4fz31j
GeoDNA
eaagtacatagtgtctccgtag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sogn:
Rø sogn
Herred:
Nørre herred
Amt:
Bornholm
Land:
Danmark

Datering:

1050–1150

Vikingatid; 1050–1150

Motsvarar objekt i Fund og Fortidsminder: