Runinskrifter.net

U 85

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7D4E1, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 15.6″17° 47′ 15.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65869001612650
SWEREF99TM
xy
6586536658322
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6583226586536
GeoHash
u6s9ug0w3b
GeoDNA
eaagctagtgcaatcaggcagg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 37.3″17° 48′ 49.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65857601614163
SWEREF99TM
xy
6585415659848
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6598486585415
GeoHash
u6s9v372rf
GeoDNA
eaagctagtgcacgtatcgttt

Lokalisering:

Placering:
Vid Hässelby museum, Spånga sn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lövsta
Socken:
Spånga socken (tidigare: Järfälla socken)
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lövsta (Riddersvik) – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Lövsta (Riddersvik) – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: