Runinskrifter.net

U 543

Även känd som B 249, L 604.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå sandsten
Nyckelord:
sten: grå sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C8, C9D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 24.9″18° 31′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66276491653218
SWEREF99TM
xy
6627765698383
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3611806625069
GeoHash
u6t5vemhpt
GeoDNA
eaagctatgacactacgcagtt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 37.2″18° 31′ 41.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66280241653091
SWEREF99TM
xy
6628139698251
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3610836625453
GeoHash
u6t5vs5b13
GeoDNA
eaagctatgacaccggttttgg

Lokalisering:

Placering:
Vid kronoboställets manbyggnad.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husby-Lyhundra kyrka (nu: Husby-Sjuhundra)
Socken:
Husby-Sjuhundra (tidigare: Husby-Lyhundra socken)
Härad:
Lyhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Det bevarade stycket har enbart ornamentik.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: