Runinskrifter.net

U 1163

Även känd som B 660, L 790.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C1D6E6, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 31.9″16° 56′ 33.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66345501563797
SWEREF99TM
xy
6633577608908
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6089086633577
GeoHash
u6sh3dchuv
GeoDNA
eaagctagagggctagacagta

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 35.5″16° 58′ 13.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66328311565388
SWEREF99TM
xy
6631878610519
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6105196631878
GeoHash
u6sh60j3t5
GeoDNA
eaagctagaggtaggtgtgtca

Lokalisering:

Placering:
Vid Göksbo
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Drävle
Socken:
Altuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Övriga anmärkningar:

Bild av Sigurd Fafnesbane som sticker sitt svärd genom ormen, dessutom dvärgen Andvare och valkyrian Sigdriva som räcker Sigurd ett dryckeshorn.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

"Göksboflickorna på runstenen, Hilda, Hilda, Märta o Eva", Göksbo, Altuna socken, Uppland 1931 – Alinder, John; Lundberg, Bengt A"@sv; 1931-08-01
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: