Runinskrifter.net

Vg 32

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 27′ 15.4″13° 3′ 13.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64845411339390
SWEREF99TM
xy
6480934386427
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3864276480934
GeoHash
u63k9132vm
GeoDNA
eaagcggcatgatggagcgtta

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kållands-Åsaka kyrka
Socken:
Kållands-Åsaka socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg32 Kållands-Åsaka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1989-05-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: