Runinskrifter.net

U 769

Även känd som B 640, L 721.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E1, E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 39.7″17° 1′ 6.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66163001568400
SWEREF99TM
xy
6615389613731
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6137316615389
GeoHash
u6s57kbwd5
GeoDNA
eaagctaggaatcatgaacagc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 37.8″17° 1′ 25.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66181041568652
SWEREF99TM
xy
6617196613961
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6139616617196
GeoHash
u6s57ruhxv
GeoDNA
eaagctaggaatcaccaaagtc

Lokalisering:

Placering:
Vid Valla
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Testeby
Socken:
Vårfrukyrka socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vykort – Willmanson, Anders; 2014-10-14
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: