Runinskrifter.net

U 896

Även känd som B 435, L 118.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå grovkornig granit
Nyckelord:
sten: blågrå grovkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7, C8D1F3
Kors 2: A1B1C6, C7D1F3
Kors 3: A8B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 17.5″17° 34′ 53.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66367501599600
SWEREF99TM
xy
6636211644671
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6446716636211
GeoHash
u6ss2j4qzc
GeoDNA
eaagctagcgggaagatgactc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 31.1″17° 37′ 52.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66391031602324
SWEREF99TM
xy
6638597647366
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6473666638597
GeoHash
u6ss90ytyj
GeoDNA
eaagctagcggatggtcacgcc

Lokalisering:

Placering:
I Universitetsparken, Uppsala.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Håga
Socken:
Uppsala (tidigare: Bondkyrka socken)
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: