Runinskrifter.net

U 1043

Även känd som B 516, L 239.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 57.4″17° 37′ 55.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66566231601883
SWEREF99TM
xy
6656105646711
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6467116656105
GeoHash
u6st3jx4ps
GeoDNA
eaagctagcgagcagcctgatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Onslunda
Socken:
Tensta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1043 Onslunda"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-04-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: