Runinskrifter.net

U 871

Även känd som B 376, L 70.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 11.1″17° 23′ 32.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66270001589225
SWEREF99TM
xy
6626339634418
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6344186626339
GeoHash
u6s7gv8ycn
GeoDNA
eaagctaggcaccctaagccga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 19′ 36.2″18° 6′ 11.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65806901630814
SWEREF99TM
xy
6580548676555
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3351886580019
GeoHash
u6scebn7k0
GeoDNA
eaagctagttactttttggccg

Lokalisering:

Placering:
På Skansen
Ursprunglig plats:
Nej; Vid eriksgatan genom Hagunda härad.

Proveniens:

Plats:
Ölsta
Socken:
Gryta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

1992 uppmålad i "ursprungliga färger" svart, rött och vitt.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Piuslejonet, Uppländsk runsten. Reproduktion av KJ Österberg. – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv
CC BY-NC
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: