Runinskrifter.net

U 1154

Även känd som B 659, L 782.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 35.2″16° 58′ 35.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66291171565798
SWEREF99TM
xy
6628170610974
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6109746628170
GeoHash
u6sh43czh4
GeoDNA
eaagctagaggtggtaaccccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Forsby
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten U1154"@sv – Britt-Marie Franzén"@sv; Britt-Marie Franzén"@sv; 2019-03-12"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: