Runinskrifter.net

Vg 180

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Skiffer
Nyckelord:
sten: skiffer

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 58′ 55.9″13° 32′ 8.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64309241365751
SWEREF99TM
xy
6427665413412
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4134126427665
GeoHash
u639u526wx
GeoDNA
eaagcggctgcaagaagagctc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stommen
Socken:
Kölaby socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

En del inmurad i källare till Stommen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Vg180 Kölaby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-08"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: