Runinskrifter.net

U 463

Även känd som B 324, L 21.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4C8D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 23.9″17° 43′ 4.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66204531607713
SWEREF99TM
xy
6620018652979
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6529796620018
GeoHash
u6see4jxq1
GeoDNA
eaagctagtaactgatgtcact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ala
Socken:
Vassunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U463 Ala"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1999-09-24"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: