Runinskrifter.net

U 23

Även känd som B 293, L 341.

Objektuppgifter:

Föremål:
2 delar av runsten
Nyckelord:
del, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 27.3″17° 42′ 9.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65871221607806
SWEREF99TM
xy
6586700653477
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6534776586700
GeoHash
u6s9fgf95r
GeoDNA
eaagctagtgacatcacatgat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hilleshögs kyrka
Socken:
Hilleshögs socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hilleshögs kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: