Runinskrifter.net

U 505

Även känd som B 227, L 588.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 39′ 9.3″18° 14′ 27.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66172541637314
SWEREF99TM
xy
6617180682610
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3445186615953
GeoHash
u6sgr56t6p
GeoDNA
eaagctagtcctcgaatacgat

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i västra gavlen nära takfoten.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kårsta kyrka
Socken:
Kårsta socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kårsta kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Kårsta kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: