Runinskrifter.net

U 951

Även känd som B 405, L 215.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): KB, Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C4D1E1, E9F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 23.1″17° 42′ 53.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66371301607066
SWEREF99TM
xy
6636682652130
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6521306636682
GeoHash
u6ss7j7xc4
GeoDNA
eaagctagcggtcagatccaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Säby
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Säby. U 951."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Bureus, Johannes"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Bureus, Johannes"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: