Runinskrifter.net

U 846

Även känd som B 372, L 92.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C8D1E2F3
Kors 2: A4B1C8, C9D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 45′ 8.7″17° 30′ 35.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66270891595827
SWEREF99TM
xy
6626508641017
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6410176626508
GeoHash
u6s7ymw713
GeoDNA
eaagctaggcccaatccggcag

Lokalisering:

Placering:
I västra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Västeråkers kyrka
Socken:
Västeråkers socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: