Runinskrifter.net

U 610

Även känd som B 274, L 323.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 8.0″17° 46′ 42.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66015001611700
SWEREF99TM
xy
6601120657195
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6571956601120
GeoHash
u6sdse1fwp
GeoDNA
eaagctagtatagtaagttctc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 1.0″17° 46′ 1.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66031181611010
SWEREF99TM
xy
6602729656486
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6564866602729
GeoHash
u6sdsmc8mg
GeoDNA
eaagctagtatagataactgtg

Lokalisering:

Placering:
I kyrktornet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Granhammar
Socken:
Västra Ryds socken
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ett fragment återfunnet 2004.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: