Runinskrifter.net

U 803

Även känd som L 739.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C6, C7D6E2, E6, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 27.1″17° 8′ 13.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66234651574935
SWEREF99TM
xy
6622631620176
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6201766622631
GeoHash
u6s5vbqyd5
GeoDNA
eaagctaggacacttttaccgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Långtora by
Socken:
Långtora socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Ristningen har i sen tid "förbättrats" av en stenhuggare.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: