Runinskrifter.net

U 1157

Även känd som B 658, L 785.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 37.3″16° 51′ 9.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66253511558894
SWEREF99TM
xy
6624321604119
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6041196624321
GeoHash
u6egzkp8hp
GeoDNA
eaagcgcttccccatttttgtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Isby
Socken:
Simtuna socken
Härad:
Simtuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Simtuna sn, RAÄ fornlämning 30:1 Runsten, från norr, i Isby. – 1939-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Simtuna sn, RAÄ fornlämning 30:1 Runsten i Isby. – 1939-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
U1157 Isby"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-05-30"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: