Runinskrifter.net

U 1111

Även känd som B 489, L 181.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 3 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9, C10D4F3
Kors 2: A9B1F1
Kors 3: A9B1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 2.8″17° 31′ 42.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66529221596195
SWEREF99TM
xy
6652336641070
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6410706652336
GeoHash
u6smnzgb8n
GeoDNA
eaagctagatctgccaccttga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Eke
Socken:
Skuttunge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Pryds av repstav nedtill.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: