Runinskrifter.net

U 513

Även känd som Bautil 243, Liljegren 601.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6D1E4, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 56.9″18° 23′ 27.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66283261645357
SWEREF99TM
xy
6628347690516
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3533996626358
GeoHash
u6t5fkzzuz
GeoDNA
eaagctatgaacaattccccca

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i kyrkans östra gavel.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Rimbo kyrka
Socken:
Rimbo socken
Härad:
Sjuhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1030-talet

V; 1030–1039

Övriga anmärkningar:

Samma brödrakrets som nämns på U 540.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rimbo kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Rimbo kyrka – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC-BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1990-06-01
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-07-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U513 Rimbo kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2000-04-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: