Runinskrifter.net

Vg 136

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 4′ 17.2″13° 29′ 24.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64409551363387
SWEREF99TM
xy
6437662410930
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4109306437662
GeoHash
u63d6gx4ub
GeoDNA
eaagcggctagtatccctgata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lillegården, Svenstorp
Socken:
Kinneved (tidigare: Kinneve socken)
Härad:
Frökinds härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sönderslagen runsten –
PD
URI | Kringla | Källa
Sönderslagen runsten. –
PD
URI | Kringla | Källa
Sönderslagen runsten. –
PD
URI | Kringla | Källa
Sönderslagen runsten. –
PD
URI | Kringla | Källa
Sönderslagen runsten. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Söndersprängd runsten nyupptäckt våren 1935. – 1935-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: