Runinskrifter.net

U 127

Även känd som B 120, B 1121, L 660.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 26.0″18° 2′ 10.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65895241626700
SWEREF99TM
xy
6589330672336
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3317766589144
GeoHash
u6scfqv84s
GeoDNA
eaagctagttacaactactggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Danderyds kyrka
Socken:
Danderyds socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Danderyd kyrka. U 128, U 127."@sv – Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 1934-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: